fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Ứng tuyển

Những thủ tục đầu tiên

  1. Quý phụ huynh quan tâm xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử, đơn đăng ký hay gọi điện. Ban Tuyển sinh sẽ liên lạc lại với Quý phụ huynh và cung cấp thông tin, trả lời những thắc mắc cũng như đưa Quý phụ huynh đi tham quan trường. 
  2. Điền Mẫu xin nhập học* và cung cấp các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.
  3. Học sinh ứng tuyển cần hoàn thành và đạt các bài thi đánh giá đầu vào bao gồm kỹ năng Tiếng Anh, Toán và nộp các kết quả học tập cùng thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm của trường đang theo học hiện tại.
  4. Ban Tuyển sinh và Hiệu trưởng sẽ đánh giá và quyết định về việc nhận học sinh vào trường.

*Lệ phí kiểm tra và đánh giá đầu vào của học sinh  là 4.220.000 VND*


Những ngày tuyển sinh chính trong năm học 2019-2020

Ngày  bắt đầu các quý:

Quý 1 Ngày 12 tháng 8 năm 2019
Quý 2 Ngày 28 tháng 10 năm 2019
Quý 3 Ngày 3 tháng 2 năm 2020

 

*** Lưu ý hạn nộp hồ sơ: Nhà trường sẽ không nhận hồ sơ trong vòng 2 tuần trước khi các quý học mới bắt đầu.

Mẫu xin nhập học