fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Học phí

Học phí

Phụ huynh cần trả học phí theo quy định của nhà trường. Phụ huynh có thể lựa chọn trả phí cho cả năm, trả theo kỳ hoặc theo quý. Phí kiểm tra 4,220,000 VND được trả trước khi làm bài kiểm tra. Phí nhập học 22,100,000 VND có thể được trả cùng Học phí.

Các loại phí khác như phí xe bus, ăn trưa, học ngoại khóa…sẽ được tính theo tùy từng lớp (ví dụ phí mua nhạc cụ).

 

Kế hoạch thanh toán học phí
Khối CÁCH 1 CÁCH 2 CÁCH 3

Thanh toán một lần

* đvt: VND

Thanh toán theo kỳ Thanh toán theo quý
Kỳ 1 (50%) Kỳ 2 (50%) Quý 1 (35%) Quý 2 (25%) Quý 3 (25%) Quý 4 (15%)
3% phí hồ sơ 3% phí hồ sơ 4% phí hồ sơ 4% phí hồ sơ 4% phí hồ sơ 4% phí hồ sơ
Mầm non 394,850,000 203,400,000 203,400,000 143,730,000 102,670,000 102,670,000 61,600,000
Tiểu học  (lớp 1-5) 559,260,000 288,019,000 288,019,000 203,580,000 145,410,000 145,410,000 87,250,000
THCS  (lớp 6-8) 610,430,000 314,372,000 314,372,000 222,200,000 158,720,000 158,720,000 95,230,000
THPT  (lớp 9-12) 658,770,000 339,267,000 339,267,000 239,800,000 171,290,000 171,290,000 102,770,000
HẠN THANH TOÁN 16/7/ 2021 16/7/ 2021 17/12/2021 16/7/2021 30/9/2021 17/12/2021  11/3/2022