fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Hồ sơ ứng tuyển

Quy định năm học 2019-2020

Dưới đây là các mẫu đơn cần điền khi nộp hồ sơ vào trường. Các mẫu khác sẽ được bổ sung trong quá trình xét tuyển.

Để nộp hồ sơ, xin vui lòng:

    1. In và điền vào các mẫu đơn của nhà trường.
    2. Gửi về Ban Tuyển sinh nhà trường theo địa chỉ email: admissions@stpaulhanoi.com