• English
  • Tiếng Việt

Tuyển sinh

DoThanhThuy_AdmissionsDirector_StPaul

Cô Đỗ Thanh Thủy

Phụ trách Tuyển sinh

admissions@stpaulhanoi.com

Chào mừng Quý phụ huynh và các em đến với Ban Tuyển sinh

 

Trong quá trình xét tuyển, Quý phụ huynh sẽ làm việc trực tiếp với các thành viên trong Ban Tuyển sinh, cô Thủy và cô Diệp, những người sẽ giải đáp những thắc mắc cũng như đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thông suốt. Trong hơn sáu năm vừa qua, cô Thủy đã hỗ trợ rất nhiều Quý phụ huynh cùng con em mình thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tham dự các kỳ tuyển sinh của Trường. Cô Thủy nói được tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức, một chút tiếng Trung và tiếng Hàn! Cô Diệp vừa gia nhập gia đình St. Paul gần đây.

 

Xin cảm ơn,

Thay mặt ban Tuyển sinh

Đỗ Thanh Thủy và Vi Bích Diệp

Mọi thông tin tuyển sinh năm học 2019 – 2020 xin vui lòng liên hệ:

Email: admissions@stpaulhanoi.com | +84 24 3399 6464

Phụ trách Tuyển sinh  (nói tiếng Anh, Hàn và Đức): Cô Đỗ Thủy

Trợ lý Tuyển sinh (nói tiếng Việt và tiếng Anh): Cô Diệp