fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Hội Phụ huynh học sinh

PAL (Parents Are Leaders)

✫PALs là gì?

PALs là nhóm các phụ huynh hiện có con đang theo học tại trường. Tất cả các phụ huynh đều được coi là thành viên của PALs và một số phụ huynh có cơ hội tham gia nhiều hơn và trở thành Đại diện nhóm Hoạt động cộng đồng hoặc Nhóm Cố vấn BGH. Nhóm Hoạt động cộng đồng hỗ trợ các sự kiện và hoạt động trong trường và nhóm Cố vấn giúp trao đổi thông tin hai chiều giữa BGH và các phụ huynh. Hội phụ huynh chính là cách tốt nhất để trao quyền cho các phụ huynh và cho họ quyền được phát biểu và được gắn kết với trường. Điều này sẽ làm mạnh mẽ hơn mối quan hệ giữa trường St. Paul Hà Nội và gia đình của chúng ta!

Họp phụ huynh toàn trường:

  • 3 tháng/ 1 lần

Họp Ban phụ huynh trường:

  • Họp với BGH: 1 tháng/1 lần
  • Họp với Hội phụ huynh toàn trường: 3 tháng / lần 
  • Họp với phòng Marketing:3 tháng/ 1 lần về các hoạt động cộng đồng

Làm gì để tham gia?

Nếu con em Quý vị đang theo học tại trường, vui lòng liên lạc theo địa chỉ holly.teal.communication@stpaulhanoi.com để biết thêm thông tin về Pals và cách thức tham gia