fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Ăn trưa

Ăn trưa tại trường

Hàng ngày, căng tin của trường phục vụ hai thực đơn cho học sinh lựa chọn: thực đơn Á hoặc Âu.

Một thực đơn chi tiết được gửi đến phụ huynh trước một tháng để gia đình có thể lựa chọn bữa trưa và đặt trên hệ thống đặt ăn của trường. Với học sinh Tiểu học, phụ huynh có thể đặt giúp con nhưng với học sinh Trung học, các em tự đặt ăn cho mình.