fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Hoạt động của học sinh

Học sinh của trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội sẽ như thế nào?

Chúng tôi đã khảo sát các học sinh từ Tiểu học đến Trung học để tìm hiểu điều đó. Trong các hoạt động tại trường, thể thao, hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng, sự kiện, dã ngoại, nghệ thuật và các hoạt động khác, các học sinh của trường có vô vàn lựa chọn cách để tận hưởng cuôc sống học sinh tại trường St. Paul Hà Nội.