fbpx
 • English
 • Tiếng Việt

Trung học

135

Học sinh THCS

209

Học sinh THPT

21

Quốc tịch

20

Số học sinh trong một lớp

Các giá trị giáo dục bậc Trung học

Các chương trình của trường Trung học St. Paul American Hà Nội được thiết kế để hỗ trợ học sinh lớp 6 đến lớp 12 khám phá sở thích, theo đuổi đam mê và chuẩn bị cho cuộc sống sau khi bước ra khỏi trường St. Paul Hà Nội. Học sinh trung học của chúng tôi phát triển để trở thành những cá nhân năng động, có tư duy phản biện. Chúng tôi hướng dẫn học sinh của mình trở thành người trưởng thành có tính chính trực và có đạo đức tốt và là những công dân toàn cầu sống đam mê, có trách nhiệm và coi trọng sự đa dạng.

 

Ở bậc Trung học, chúng tôi tôn vinh những giá trị cốt lõi sau trong cộng đồng của mình.

 • TÔN TRỌNG trong hành vi đối với người khác, bản thân và cộng đồng trường học.
 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Trở thành người giải quyết vấn đề và định hướng được giải pháp).
 • GIÚP ĐỠ người khác và mọi người trong trường.
 • CỐ GẮNG HẾT SỨC trong mọi việc
 • Sống với sứ mệnh GẮN KẾT
 • Sống với sứ mệnh GIÁO DỤC
 • Sống với sứ mệnh TRAO QUYỀN

Trung học cơ sở

Chương trình Trung học cơ sở của chúng tôi dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8. Chương trình không chỉ giới hạn ở các kỹ năng học tập, tổ chức và hỗ trợ cảm xúc xã hội mà  còn được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân của học sinh đồng thời tập trung vào các khía cạnh quan trọng của việc chuẩn bị để thành công trong tương lai.

Trung học phổ thông

Chương trình học Trung học Phổ thông dành cho các lớp 9 đến 12. Học sinh trung học của chúng tôi tham gia những buổi tranh luận có ý nghĩa về kinh nghiệm của học sinh trong cuộc sống và kế hoạch cho tương lai. Bên cạnh đó các em cũng  tham gia vào các khóa học nghiêm ngặt, đồng thời cũng theo đuổi niềm đam mê của mình để trở thành các cá nhân xuất sắc. Là những người lãnh đạo trong cộng đồng của chúng tôi, học sinh có nhiều cơ hội sử dụng các kỹ năng của mình để nâng cao văn hóa học đường

Công tác chủ nhiệm

 Tất cả học sinh Trung học của chúng tôi đều tham gia họp với giáo viên Chủ nhiệm tất cả các ngày trừ ngày được về sớm (Thứ Tư). Đây là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên và giáo viên tham gia vào việc khám phá các chủ đề và các vấn đề liên quan đến các kỹ năng sau:

 • Quản lý thời gian & tổ chức
 • Thiết lập mục tiêu
 • Kiểm soát căng thẳng
 • Kết nối gia đình và cộng đồng
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Văn hóa học đường
 • Khả năng lãnh đạo
 • Sự quan tâm
 • Xây dựng cộng đồng
 • Trách nhiệm xã hội

Thời Khóa Biểu

Giới thiệu về Khối Trung học năm học 2019-2020

Ban Giám Hiệu

Myong_Hwan_Kim_Eiselstein-Executive_Director-StPaul-00002

Tiến sĩ Myong ‘Moo’ Eiselstein

Hiệu trường Khối THPT

John_James_North-Secondary_Deputy_Principal-StPaul-00002

Thầy John North

Hiệu trưởng Khối THCS

Khóa học nâng cao AP:

AP Ngôn ngữ & Văn hóa Tây Ban Nha

AP Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp

AP Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc

AP Tiếng Anh

AP Văn học Anh

AP Địa lý nhân văn

AP Lịch sử Thế giới

AP Kinh tế Vi mô

AP Kinh tế Vĩ mô

AP Giải tích AB

AP Thống kê

AP Sinh học

AP Hóa học

AP Vật lý 1

AP Tâm lý