fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Tiếng Anh SPELL

Sứ mệnh của SPELL

Sứ mệnh của chương trình SPELL là thúc đẩy sự phát triển tiếng Anh để học sinh có kỹ năng tư duy phản biện cần thiết để trở nên xuất sắc hơn ở trường St. Paul.

 

SPELL cung cấp các hướng dẫn có chất lượng và cá nhân hóa hướng đến khả năng am hiểu đa văn hóa và tự nhận thức để đào tạo người học tiếng Anh với mục đích học thuật cũng như các mục đích xã hội khác.

SPELL cung cấp các hướng dẫn có chất lượng và cá nhân hóa hướng đến khả năng am hiểu đa văn hóa và tự nhận thức để đào tạo người học tiếng Anh với mục đích học thuật cũng như các mục đích xã hội khác.

  • Chương trình SPELL bậc Trung học có các lớp phát triển ngôn ngữ riêng từ lớp 6 đến lớp 10
  •  Bậc Trung học cung cấp sự hỗ trợ về ngôn ngữ phụ ở một số nội dung từ lớp 6 đến lớp 10
  • Chương trình SPELL bậc Tiểu học cung cấp các lớp phát triển ngôn ngữ cho tất cả học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 5 và được giảng dạy bởi các giáo viên ELL đạt chuẩn.  
  • Bậc Tiểu học cung cấp sự hỗ trợ Tiếng Anh cho tất cả các lớp từ 1 đến 5 và các tiết học định hướng dành cho học sinh cần hỗ trợ đặc biệt  
BlaireHart_SPELLTeacher_StPaul

Blaire Hart

Secondary SPELL Coordinator

DarrinBarker_SPELLCoordinator_StPaul

Darrin Barker

Elementary SPELL Coordinator