fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Công nghệ

Tầm nhìn về công nghệ của SPASH

Công nghệ ở trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội có thể tạo ra các trải nghiệm học tập phong phú nhằm nâng cao tính hợp tác, sự sáng tạo và năng suất trong môi trường học tập của học sinh. Nhằm hỗ trợ mục tiêu sứ mệnh của trường, chúng tôi sử dụng công nghệ để gắn kết và giáo dục học sinh trở thành công dân toàn cầu có năng lực thích nghi với mọi thay đổi trong cuộc sống.

 

Công nghệ nên:

  • Dễ dàng tiếp cận với mọi người như một công cụ hỗ trợ học tập Thúc đẩy học tập và thành quả 
  • Kết nối với thực tiễn 
  • Thúc đẩy các cơ hợi học tập toàn cầu cho học sinh và giáo viên để hợp tác và giao tiếp với mọi người trên thế giới 
  • Khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo 
  • Hợp nhất với cuộc sống hàng ngày để cung cấp các giải pháp kỹ thuật số 

Thiết bị và công nghệ trong lớp học

Tại trường Quốc tế Mỹ St. Paul, mỗi học sinh đều có thể tiếp cận với công nghệ. Học sinh tiểu học từ lớp mẫu giáo đến lớp 5 đều được học môn Công nghệ thông tin. Công nghệ được gắn vào các lớp bậc trung học thông qua chương trình BYOD. Việc thông qua Các tiêu chuẩn ISTE là kim chỉ nam để chúng tôi giúp học sinh thúc đẩy tính sáng tạo và khuyến khích học tập.

  • Học sinh lớp nhà trẻ đến lớp 2: giáo viên có quyền truy cập iPads chung.
  • Học sinh lớp 3-5:  học sinh được dùng laptops and Chromebooks.
  • Học sinh lớp 6-12:  học sinh tự mang máy tính đến trường – xem mục Các yêu cầu BYOD 

Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 có quyền truy cập vào mọi thiết bị với tài khoản Gmail dành cho học sinh St.Paul. Tất cả học sinh và giáo viên có thể xem hướng dẫn trong mục Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được bên dưới.  

Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được dành cho lớp 3-12

iPad cho học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 2

LisaHughes_ITDirector_StPaul

Cô Lisa Hughes

Phụ trách Công nghệ thông tin

Cô Lisa Hughes, phụ trách Công nghệ thông tin, đã làm việc tại Trường từ năm 2018. Trong suốt 17 năm kinh nghiệm làm việc tại các trường Quốc tế, cô Lisa đã đảm nhận nhiều vai trò cả giảng dạy và phụ trách CNTT.  Hiện cô Lisa đang hụ trách mảng CNTT bao gồm phòng CNTT và tất cả các lĩnh vực liên quan đến CNTT phụ vụ cho công tác dạy và học ở trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hanoi.