fbpx
  • English
  • Tiếng Việt

Chăm sóc học sinh

Tư vấn

Trường Quốc tế Mỹ St. Paul cố gắng cung cấp một chương trình tư vấn toàn diện hỗ trợ tất cả học sinh đạt được các kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp, xã hội và cảm xúc để hỗ trợ họ trở thành công dân toàn cầu. Tất cả học sinh sẽ tham gia vào lớp học, nhóm, và / hoặc các bài học và hoạt động cá nhân nhằm thúc đẩy cộng đồng và mối quan hệ lành mạnh giữa học sinh, nhân viên và cộng đồng St. Paul. Hiện chúng tôi có 1 nhà tư vấn cho khối Tiểu học và 3 nhà Tư vấn cho khối Trung học (1 tư vấn Tâm lý và 2 tư vấn định hướng nghề nghiệp).

Y tế

Phòng Y tế của trường làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, từ 7h45 sáng đến 5h chiều. Đôi khi nhân viên Y tế sẽ trực cả ngày cuối tuần trong trường hợp có sự kiện hoặc thi đấu thể thao. Nhân viên Y tế cũng có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên trong trường thông qua việc theo dõi chỉ số chất lượng không khí (AQI) và chỉ số nhiệt. Họ gửi các báo cáo về hai chỉ số trên vài lần trong ngày kèm theo các khuyến nghị cần thiết. Để đảm bảo sức khỏe chọ học sinh, trong tất cả các lớp học đều được trang bị máy lọc không khí bởi chỉ số chất lượng không khí gần đây trở thành vấn đề mọi người đều quan tâm.