8th Grade Graduation 2024

Ms. Larissa D'Avignon Welcome

Good morning. Thank you for joining us as we honor our 8th graders as they take another step in their journey as lifelong learners. Before we begin, there are a few reminders and requests. Kindly turn off all phones or set them to silent for the duration of the program.  Also, please refrain from leaving your seats during the ceremony.  You are welcome to take as many photographs as you like from your seats, but please be mindful of those around you, especially those seated behind you.  Also, please refrain from talking during the ceremony to not distract, the students, during their special occasions.

Immediately following the ceremony we invite you for some light refreshments in the Dr. J Hall Canteen. Afterward, the graduates are dismissed from campus for the remainder of the day to celebrate their achievements with their loved ones. Once again, on behalf of the St. Paul staff and the 8th grade class, thank you for being here today.  And now it is a pleasure to introduce, for the final time, the St. Paul American School Hanoi 8th grade class of 2024. 

Revisit the '23 - '24 School Year Middle School Memories

8th Grade 2024 Video Picture Slideshow

Dr. Moo Eiselstein Speech

ENGLISH

Good afternoon. On behalf of the Board of Management, I would like to welcome you to our Grade 8 graduation ceremony. Welcome to our campus and thank you for being here today.

Before we proceed with our program, I would like to take a moment to thank and congratulate our special stakeholders:  

Thank you to our wonderful teaching staff for pouring your heart and soul into ensuring our Grade 8 students had a quality educational experience. I am inspired by your selflessness and desire to reach every student here today. Their successes are your successes, so congratulations and thank you. I would like to thank our amazing MS Principal, Mr. John North. Mr. North, you did an excellent job this year. I am grateful for your hard work and dedication to your students and faculty. It has been an honor working with you and learning from you. Congratulations and thank you.

I would like to offer a special thank you to our parent community. I know the sacrifices you made for your children to have a quality education. I also know that you had several options throughout Hanoi, yet you still entrusted us with the care and education of your children. As a parent, I know that you do not make this type of decision lightly. Thank you for this on behalf of all the educators in our school.

Lastly, I would like to congratulate our Grade 8 graduates on a job well done. You have successfully completed middle school and this is a significant milestone in your life journey. Next year, you begin your high school career and you must know that the time is going to pass very quickly. I had the fortunate opportunity to participate in our recent senior graduation ceremony and at the graduation dinner, we showed the graduates their Grade 8 graduation video. I would wager money that every one of our senior graduates would tell you that the time went by too quickly, so it behooves you to focus on what you need to accomplish during your high school years. Our high school teachers and high school principal are ready to do everything they can to ensure your success. I am looking forward to being a part of that journey as well. 

Congratulations again to our Grade 8 graduates, enjoy your well-deserved summer and I look forward to seeing you in the fall!

VIETNAMESE

Chào buổi sáng!
Thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường, tôi muốn chào mừng mọi người đến dự Lễ Tốt nghiệp Lớp 8 của chúng tôi. Chào mừng Quý Phụ Huynh đã tới trường và cảm ơn sự hiện diện của Quý Phụ Huynh ngày hôm nay.

Trước khi tiếp tục chương trình, tôi muốn dành một khoảnh khắc để cảm ơn và chúc mừng tới những người đặc biệt sau đây:

Cảm ơn đội ngũ giáo viên tuyệt vời của chúng ta đã dốc hết tâm huyết và tâm trí để đảm bảo các học sinh Lớp 8 có được một trải nghiệm giáo dục chất lượng. Tôi được truyền cảm hứng bởi sự cố gắng không giới hạn và mong muốn được hiểu hơn mỗi học sinh tại đây ngày hôm nay. Thành công của học sinh cũng chính là thành công của các giáo viên. 

Tôi muốn cảm ơn thầy Hiệu trưởng khối Trung học tuyệt vời của chúng ta, thầy John North. Thầy North, thầy đã làm việc xuất sắc trong năm nay. Tôi biết ơn sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của thầy đối với học sinh và cán bộ giáo viên của mình. Rất hân hạnh được làm việc và học hỏi từ thầy. Chúc mừng và cảm ơn thầy.

Tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến các bậc Phụ Huynh. Tôi hiểu những hy sinh của các bậc Phụ Huynh để các con có một nền giáo dục chất lượng. Tôi cũng hiểu rằng Quý Phụ Huynh có nhiều lựa chọn khác nhau trong các trường học tại Hà Nội, nhưng Quý Phụ Huynh vẫn tin tưởng sự chăm sóc và giáo dục của Nhà trường đối với các con. Cũng là một phụ huynh, tôi biết bạn không đưa ra quyết định này một cách dễ dàng. Thay mặt cho tất cả các giáo viên trong trường, tôi xin được cảm ơn bạn về điều này.

Cuối cùng, Thầy muốn chúc mừng toàn thể các học sinh tốt nghiệp Lớp 8 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các con đã hoàn thành cấp Trung học cơ sở và đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình của các con. Năm sau, các con bắt đầu lên Trung học phổ thông và các con hãy nhớ rằng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Thầy đã có cơ hội may mắn được tham gia vào lễ tốt nghiệp cấp ba gần đây và tại buổi lễ tốt nghiệp đó, Nhà trường đã chiếu video tốt nghiệp từ lúc các bạn còn học Lớp 8 cho các học sinh Lớp 12. Thầy đặt cược rằng mỗi một học sinh tốt nghiệp cấp ba sẽ nói với các con rằng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, vì vậy hãy thật tập trung vào mục tiêu cần hoàn thành trong thời gian học phổ thông. Các giáo viên và thầy Hiệu trưởng cấp ba luôn sẵn lòng làm mọi thứ họ có thể để đảm bảo sự thành công của các con. Thầy rất mong được là một phần của hành trình đó.

Một lần nữa, xin được chúc mừng các con tốt nghiệp Lớp 8, và hãy tận hưởng một mùa hè thật ý nghĩa và thầy mong được gặp lại các con vào kỳ học mùa thu!

KOREAN

안녕하십니까? 학교 경영진 대표로서 8학년 졸업식에 여러분을 환영합니다. 저희 캠퍼스에 오신 것을 환영하며 오늘 함께 해 주셔서 감사합니다. 

저희 프로그램을 진행하기 전에 특별한 이해관계자들에게 감사의 말씀과 축하의 인사를 드리고자 합니다:

저희 훌륭한 교직원 여러분께 감사드립니다. 여러분의 열정과 헌신으로 우리 8학년 학생들에게 고품질의 교육 경험을 선사해 주셨습니다. 여러분의 자기 희생적인 정신과 오늘 여기 있는 모든 학생들에게 도달하고자 하는 열망에 감동받습니다. 그들의 성공은 여러분의 성공이므로 축하하고 감사드립니다.

저희 놀라운 중학교 교장선생님, 존 노스선생님께도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 올해 존 노스선생님께서 훌륭한 일을 해 주셨습니다. 여러분의 학생들과 교직원에 대한 헌신적인 노력에 감사드립니다. 여러분과 함께 일하고 배우는 것은 영광이었습니다. 축하하며 감사드립니다.

학부모님들께 특별한 감사의 말씀을 전하고자 합니다. 여러분이 자녀들이 고품질의 교육을 받을 수 있도록 하기 위해 희생하신 점을 알고 있습니다. 또한 하노이 전역에서 여러 옵션이 있음에도 불구하고 여전히 여러분의 자녀를 저희의 보살핌과 교육에 맡겨 주셨습니다. 부모로서, 이러한 결정을 쉽게 내리지 않았을 것이라는 것을 알고 있습니다. 저희 학교의 모든 교사들을 대신하여 이에 대해 감사드립니다.

마지막으로, 8학년 졸업생 여러분들에게 잘 한 일에 대한 축하의 말씀을 전하고자 합니다. 여러분은 중학교를 성공적으로 마쳤으며 이는 여러분 인생 여정에서 중요한 이정표입니다. 내년에는 고등학교에서 새로운 여정을 시작하게 될 것이며 시간이 매우 빨리 지나갈 것임을 알아야 합니다. 최근 우리의 고등학교 졸업식에 참여하게 되어 행운이었으며 졸업식 만찬에서 우리 졸업생들에게 8학년 졸업 영상을 보여주었습니다. 내기를 해도 확신합니다. 우리의 모든 고등학교 졸업생이 시간이 너무 빨리 지나간다고 말할 것입니다. 그러므로 고등학교에서 이루어내야 할 목표에 집중하는 것이 중요합니다. 우리의 고등학교 교사들과 교장선생님은 여러분의 성공을 보장하기 위해 최선을 다할 준비가 되어 있습니다. 저 또한 그 여정에 함께 할 것을 고대하고 있습니다.

다시 한 번 8학년 졸업생 여러분들에게 축하의 말씀을 전하며, 여러분의 잘 지낸 여름을 즐기고 가을에 만나기를 기대합니다!

Mr. John North Speech

ENGLISH

Good Morning students, staff, families, and of course, 8th grade graduates.  On behalf of myself and the board of management, thank you all again for joining us today, to celebrate the accomplishments of our 8th graders.  I would like for us all to take a moment and call to mind all those loved ones who, for whatever reason, cannot be here today.  (pause)  

This year, our theme in middle school was UNSTOPPABLE.  And this year, you were unstoppable.  You persisted through the challenges of your classes, such as the high expectations of Mr. Massaro and your work with your deep dive into the classic novel Animal Farm.  Striving to gain an ever higher level of English language mastery with Ms. Larissa & Ms, Fiona. Unraveling the mysteries of genetics and physics with Ms. Carly.  Preparing exquisite musical selections for concert, and Hawaii, with Mrs. Perez.  Elevating your understanding of math with Mr. Collin & Mr. Van Patter from mere problem solving to true mathematical reasoning.  Exploring, for most of you, the entirely alien topic of American history with Mr Cody.  Honing your physical prowess and understanding of healthy living with Mr. Cooper and Coach Pop.  Stretching your linguistic abilities with Senora. Patricia, Ms. Xu Dan, Co Trang, and Madam Lorraine.  Cultivating greater artistic style and ability with Ms. Sharmila. Finding your voice and stage presence with Mr. Costello.  Diving into and deciphering the complexities of digital design with Mr. Tony.

Beyond the classroom, you were unstoppable as well. You sought to better understand yourself and those around you through advisory and interaction with Mr. Corey.  You led the middle school student council to new heights and experiences;  faced off on the fields and courts against opponents, holding your heads high through defeat, and demonstrating grace and honor in victory; braved the wilds of Ba Vie, while deepening your bonds of friendship with one another and immersing yourselves in the natural and cultural beauty of Vietnam.

In all you have done, you were unstoppable. Yes, there were times when you stumbled.  Times when your first or second or even third attempt did not yield the result you desired.  Times when you may have not made the best choice.  Times when you fell short of your personal best.  This does not mean you failed, this means that you, like every other person in this room, are human.  In those moments, you were learning, growing, and moving towards today.  Being unstoppable does not mean being invincible, nor does it mean being perfect.  Rather, it means that you persist through adversity, error, and frustration, holding your goals in front of you.  

Today you have reached a major goal: completing your three years as a middle schooler.  These were challenging years.  Years of tremendous change and growth.  Years of confusion, and figuring out who you are.  Along the way you have experienced great joy and success, but you have also experienced failure, pain, and loss for some of you.  Yet here you are.  Ready to step confidently into high school.  Every experience, the wonderful and the terrible, the amazing and the boring, the joyful and the painful, is a part of that readiness.  You are ready.

But remember, you did not get here alone.  On your journey, you have been supported, guided, loved, and encouraged.  By your peers.  By your teachers.  By your coaches and sponsors.  By your parents and families.  By me.  Though at times you may have felt alone, you were not.  Take time to be grateful for all those who have been there on your journey, and share that gratitude with them.  

Your class holds a special place in my heart.  You were 6th graders when I became principal of our middle school.  I have learned so much from my time with you.  For that, I am grateful to you.  I have watched you grow from timid 6th graders, trapped in glowing screens of online learning, to the bold young men and women sitting here today.  I am proud of each and every one of you.  I look forward with great anticipation to your next four years.  I know you will make me proud.  And I know that you will be unstoppable.  Congratulations!

VIETNAMESE

Chào buổi sáng toàn thể học sinh, cán bộ nhân viên, các gia đình và các học sinh tốt nghiệp Lớp 8. Thay mặt cho bản thân và Ban giám hiệu, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham dự Lễ tốt nghiệp với chúng tôi ngày hôm nay, để chia vui cho những thành tựu của các học sinh Lớp 8, tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau dành một khoảnh khắc để nhớ đến những người thân yêu, vì bất kỳ lý do nào, không thể có mặt tại đây ngày hôm nay. 

Trong năm nay, chủ đề của khối Trung học cơ sở là “Không ngừng nghỉ”. Và quả thực trong năm nay, các con đã luôn không ngừng nghỉ. Các con đã kiên trì vượt qua những thử thách của các lớp học, như sự kỳ vọng cao đến từ thầy Massaro và việc tìm hiểu cuốn tiểu thuyết kinh điển Chuyện ở nông trại (Animal Farm). Hay như sự cố gắng để đạt được mức độ vượt trội hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với cô Larissa & cô Fiona. Khám phá những bí ẩn về gen di truyền và vật lý với cô Carly. Chuẩn bị các tác phẩm âm nhạc tinh xảo cho buổi hòa nhạc, và chuyến đi Hawaii, cùng với cô Perez. Nâng cao hiểu biết toán học với thầy Collin & thầy Van Patter từ việc giải toán đơn thuần đến việc suy luận toán học thực sự. Khám phá một chủ đề hoàn toàn xa lạ đối với hầu hết các con, về lịch sử Hoa Kỳ với thầy Cody. Mài dũa sức mạnh thể chất và có thêm hiểu biết về lối sống lành mạnh với thầy Cooper và thầy Pop. Mở rộng khả năng ngôn ngữ với cô Patirica, cô Xu Dan, Cô Trang và cô Lorraine. Nuôi dưỡng phong cách và khả năng nghệ thuật tuyệt vời hơn với cô Sharmila. Tìm ra tiếng nói của mình và kỹ năng sân khấu với thầy Costello. Đào sâu và giải mã sự phức tạp của thiết kế số với thầy Tony.

Ngoài lớp học, các con cũng không ngừng phát triển. Các con cố gắng hiểu rõ bản thân và những người xung quanh thông qua việc tư vấn và tương tác với thầy Corey. Các con đã dẫn dắt Hội học sinh khối Trung học cơ sở đến những đỉnh cao và trải nghiệm mới. Các trận đấu trên sân với đội bạn, dù thắng hay thua, các con vẫn luôn ngẩng cao đầu và thể hiện tinh thần thể thao và sự kiêu hãnh trong chiến thắng. Cùng nhau dũng cảm khám phá mảnh đất Ba Vì hoang dã, trong khi củng cố tình bạn và hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa Việt Nam.

Với tất cả những điều các con đã làm, các con đều làm không ngừng nghỉ. Đúng, có những lúc các con vấp ngã. Có những lúc nỗ lực lần đầu, lần thứ hai hay thậm chí là lần thứ ba mà vẫn chưa đạt được kết quả như mình mong muốn. Có những lúc các con có thể đã không đưa ra lựa chọn tốt nhất. Có những lúc các con không đạt được thành tích tốt nhất trong khả năng của mình. Điều này không có nghĩa là các con thất bại, điều đó có nghĩa là các con, giống như tất cả mọi người ở đây, chúng ta là con người. Trong những khoảnh khắc đó, các con đã học hỏi, đã trưởng thành và tiến gần hơn đến hôm nay. Không ngừng nghỉ không có nghĩa là không thể bị hạ gục, cũng không có nghĩa là hoàn hảo. Thay vào đó, nó có nghĩa là các con kiên trì vượt qua khó khăn, vượt qua sai lầm, vượt qua sự nản chí, và luôn giữ mục tiêu của mình ở phía trước.

Hôm nay, các con đã đạt được một mục tiêu lớn: hoàn thành ba năm tại cấp Trung học cơ sở. Đây là những năm học đầy thách thức. Những năm của sự thay đổi và sự phát triển lớn. Những năm của sự lúng túng, và tìm hiểu mình là ai. Trong quá trình đó, các con đã trải qua niềm vui và thành công lớn, nhưng cũng đã trải qua thất bại, nỗi đau và, đối với một số trong các con, là cảm giác mất mát. Nhưng, các con đều đang ở đây. Sẵn sàng bước vào cấp Trung học phổ thông với sự tự tin. Với mỗi trải nghiệm, cho dù là tuyệt vời hay tồi tệ, dù hứng thú hay tẻ nhật, niềm vui hay nỗi buồn, đều là một phần của sự sẵn sàng. Các con đều đã sẵn sàng. 

Đừng quên rằng, các con không ở đây một mình. Trên hành trình của mình, các con luôn được hỗ trợ, hướng dẫn, yêu thương và khích lệ. Bởi các bạn học, bởi giáo viên, người hướng dẫn. Bởi bố mẹ và gia đình. Bởi thầy. Dù có những lúc các con cảm thấy một mình, nhưng không phải vậy. Hãy dành thời gian để biết ơn tất cả những người luôn ở bên các con trong hành trình này, và chia sẻ sự biết ơn đó với họ.

Các con đã giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim thầy. Các con đã từng là những học sinh Lớp 6 khi thầy trở thành Hiệu trưởng khối Trung học. Thầy đã học được rất nhiều trong thời gian làm việc cùng các con. Vì vậy, thầy thật sự biết ơn. Thầy đã chứng kiến các con trưởng thành từ những học sinh nhút nhát Lớp 6, phải học trực tuyến thông qua màn hình máy tính, tới những chàng trai và cô gái đầy dũng cảm ngồi đây ngày hôm nay. Thầy tự hào và mong chờ bốn năm học tiếp theo của các con. Thầy tin, các con sẽ khiến thầy tự hào. Và thầy biết rằng các con sẽ luôn không dừng lại.
Chúc mừng!

KOREAN

학생들, 교직원, 가족 여러분, 그리고 물론 8학년 졸업생 여러분, 좋은 아침입니다. 저와 경영진을 대신하여 오늘 다시 한 번 모두 함께 해 주셔서 감사드립니다. 오늘 우리의 8학년 학생들의 성취를 축하하기 위해 함께 모였습니다. 이 자리에 오지 못한 이들을 기억해 보시기를 바랍니다.

올해 중학교의 주제는 UNSTOPPABLE이었습니다. 그리고 올해, 여러분은 정말 멈추지 않았습니다. Massaro 선생님의 높은 기대와 고전 소설 Animal Farm에 대한 심층적인 연구와 같은 수업의 도전을 극복하였습니다. Larissa 선생님 및 Fiona 선생님과 함께 영어 능력을 더욱 높이기 위해 노력하였습니다. Carly 선생님과 함께 유전학과 물리학의 신비를 풀어보았습니다. Perez 선생님과 함께 콘서트와 하와이를 위한 훌륭한 음악 선곡을 준비하였습니다. Collin 선생님 및 Van Patter 선생님과 함께 단순한 문제 해결에서 진정한 수학적 추론으로의 발전을 경험하였습니다. Cody 선생님과 함께 대부분의 여러분에게 완전히 새로운 주제인 미국 역사를 탐험하였습니다. Cooper 선생님과 Pop 코치와 함께 건강한 삶에 대하여 배웠습니다. Patricia선생님, Xu Dan선생님, 꼬 Trang선생님 및 Lorraine선생님과 함께 언어 능력을 향상시켰습니다. Sharmila선생님과 함께 예술적 스타일과 능력을 더욱 발전시켰습니다. Costello선생님과 함께 목소리와 무대 존재감을 찾았습니다. 그리고 Tony선생님과 함께 디지털 디자인의 복잡성을 탐구하고 해석하였습니다.

수업 외에도 여러분은 멈추지 않았습니다. Corey선생님과의 상담을 통해 자신과 주변 사람들을 더 잘 이해하려고 노력했습니다. 중학교 학생회를 새로운 높은 수준과 경험으로 이끌었습니다. 경기장에서 상대팀과 맞붙어 패배를 겪으면서도 자신을 높이 들고, 승리 속에서도 우아하고 올바른 자세를 보였습니다. 베트남의 자연과 문화 아름다움에 몰두하면서 서로의 유대 관계를 깊이 더해 나갔습니다.

여러분이 해온 모든 일에서 여러분은 멈추지 않았습니다. 넘어질 때가 있었습니다. 첫 번째, 두 번째, 심지어 세 번째 시도가 원하는 결과를 얻지 못했을 때가 있었습니다. 최선의 선택을 하지 못한 순간도 있었고, 개인의 최고를 달성하지 못한 순간도 있었습니다. 이것은 실패했다는 것이 아니라, 이 방 안에 있는 다른 사람처럼 여러분도 인간이라는 것을 의미합니다. 그 모든 순간에서 여러분은 배우고 오늘을 향해 날아갔습니다. 멈추지 않는다는 것은 무적이 되는 것이 아니며, 완벽해지는 것이 아닙니다. 오히려, 역경과 실수, 좌절을 이겨내며 목표를 계속 전진시키는 것을 의미합니다.

오늘 여러분은 중학교 3년 과정을 완수하는 중요한 목표에 도달했습니다. 이것은 도전적인 시기였습니다. 큰 변화와 성장의 시기였습니다. 혼란스럽고, 자신이 누구인지 찾아가는 시간이었습니다. 이 과정에서 여러분은 큰 기쁨과 성공을 경험했지만, 실패와 고통, 그리고 몇몇 분들에게는 손실도 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 여러분은 여기 있습니다. 자신 있게 고등학교로 나아갈 준비가 되어 있습니다. 모든 경험, 멋진 것들과 끔찍한 것들, 놀라운 것들과 지루한 것들, 기쁨과 아픔, 모두 여러분이 그 준비에 속합니다. 여러분은 준비되어 있습니다.

하지만 잊지 마세요. 여러분은 여기에 혼자 온 것이 아닙니다.  여러분의 여정에서 여러분은 지원과 인도, 사랑, 격려를 받았습니다.  동료들에 의해.  선생님들에 의해.  코치와 스폰서.  부모님과 가족에 의해.  나에게서부터로.  때때로 여러분은 외로움을 느꼈을지 모르지만, 여러분은 그렇지 않았습니다.  여러분의 여정에 함께한 모든 사람들에게 감사하는 시간을 갖고, 그 감사함을 그들과 나누십시오.  

여러분의 수업은 제 마음 속에 특별한 자리를 차지하고 있습니다.  제가 중학교 교장이 되었을 때 여러분은 6학년이었습니다.  저는 여러분과 함께한 시간 동안 많은 것을 배웠습니다.  그 점에 대해 감사드립니다.  저는 여러분이 온라인 학습의 빛나는 화면에 갇혀 있는 소심한 6학년 학생에서 오늘 여기 앉아 있는 대담한 청년으로 성장하는 것을 지켜보았습니다.  저는 여러분 한 사람 한 사람이 자랑스럽습니다.  앞으로의 4년도 큰 기대를 갖고 기대하겠습니다.  저는 여러분이 저를 자랑스럽게 만들 것임을 압니다.  그리고 저는 여러분을 막을 수 없다는 것을 알고 있습니다. 중학교 졸업을 축하드립니다!

Mr. Philip Massaro Speech

ENGLISH

Good morning respected principal, colleagues, families, friends, 6th and 7th grade school students, and our amazing graduating 8th-grade class. I would like to take a moment and thank you all for selecting me to speak on behalf of all your teachers. It is a great honor. And I promise to try to keep this speech short, light, and filled with appreciation. 

To begin, I would like you all to take a moment to look around this room. Really take it in. All these people are here to celebrate you, and all the great things you have accomplished over the last three years. This is your moment. Enjoy it. 

Throughout the years, your teachers have emphasized the importance of learning, and we have strived to show you how learning is an extraordinary journey. Throughout this journey you have developed new skills, expanded your knowledge, and boldly tackled many challenges. But more importantly, you’ve grown as individuals – discovering your passions, developing your unique talents and perspectives, and finding the confidence to share your voice.

One of the most important lessons you can take with you to high school is to use your voice to take ownership of your education. Use your voice to engage with your teachers, challenge ideas, and ask questions that spark meaningful discussions. Your voice has the power to inspire, to advocate, and to make a difference. Do not shy away from sharing your thoughts, ideas, and dreams. Know that your voice matters, and it deserves to be heard. You each have something special to contribute to your classes, your clubs, and your communities.

And in finding your voice, remember that it is not a solo journey, but one that thrives within a community—a community that encourages and supports one another. A community that listens, and grows together as a team. Remember to listen to your peers, be understanding, supportive, and giving. You are all in this together. Through the tough times and the fun times of high school. You are a team. Lean on each other for encouragement when you need it, and spend the next four years creating fantastic memories together. The friendships and experiences you create here will stay with you long after you graduate. 

Once again, congratulations, 8th graders. We are all so proud of you. Cheers to you and your future. Thank you.

VIETNAMESE

Chào buổi sáng thầy Hiệu trưởng, các đồng nghiệp, các gia đình, những bạn bè, các học sinh Lớp 6 và Lớp 7 và các học sinh Lớp 8 sắp tốt nghiệp của chúng ta. Thầy muốn cảm ơn tất cả các con vì đã chọn thầy để phát biểu thay mặt cho tất cả các giáo viên của các con. Đó là một vinh dự lớn. Và thầy hứa sẽ cố gắng giữ bài phát biểu thật ngắn gọn, nhẹ nhàng và chứa đầy sự biết ơn.

Để bắt đầu, thầy muốn tất cả các con hãy dành chút thời gian để nhìn quanh căn phòng này. Hãy thực sự tận hưởng. Tất cả mọi người ở trong khán phòng này, để chúc mừng các con và những điều tuyệt vời mà các con đạt được trong suốt ba năm qua. Đây chính là khoảnh khắc của các con. Hãy tận hưởng nó.

  Trong suốt những năm qua, các giáo viên đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và và cố gắng cho các con thấy học tập là một hành trình đặc biệt như thế nào. Trong suốt hành trình này, các con đã phát triển nhiều kỹ năng mới, mở rộng kiến ​​thức và mạnh dạn vượt qua nhiều thử thách. Nhưng quan trọng hơn cả, các con đã trưởng thành với tư cách cá nhân – khám phá niềm đam mê của mình, phát triển tài năng và quan điểm độc đáo của mình cũng như tìm thấy sự tự tin để chia sẻ tiếng nói của mình.

Một trong những bài học quan trọng nhất các con có thể mang theo lên cấp Trung học phổ thông là sử dụng tiếng nói của mình để làm chủ việc học của mình. Sử dụng giọng nói của các con để tương tác với giáo viên, thách thức ý tưởng và đặt câu hỏi để có những cuộc thảo luận ý nghĩa. Giọng nói của các con có sức mạnh để truyền cảm hứng, ủng hộ và tạo ra sự khác biệt. Đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng và giấc mơ. Hãy biết rằng giọng nói của các con, và nó xứng đáng được lắng nghe. Mỗi chúng ta đều có những điều đặc biệt để đóng góp cho lớp học, câu lạc bộ và cộng đồng của mình. 

Và khi tìm ra giọng nói ấy, hãy nhớ rằng đây không phải là một cuộc hành trình đơn độc, mà là một cuộc hành trình phát triển trong một cộng đồng – một cộng đồng khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau. Một cộng đồng lắng nghe và phát triển cùng nhau như một đội nhóm. Hãy nhớ lắng nghe những người bạn, thông cảm, ủng hộ và cho đi. Mọi người đều cùng nhau làm điều này. Sẽ có những khoảng thời gian khó khăn và vui vẻ khi học phổ thông. Chúng ta là một nhóm. Dựa vào nhau để động viên khi cần, và hãy dành bốn năm tiếp theo tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau. Những mối quan hệ và trải nghiệm mà các con tạo ra ở đây sẽ ở lại với con con kể cả sau khi đã tốt nghiệp. 

Một lần nữa, chúc mừng các học sinh Lớp 8. Mọi người đều tự hào về các con. Chúc mừng cho các con và cả tương lai phía trước. Xin cảm ơn.

KOREAN

존경하는 교장선생님, 동료, 가족, 친구, 6 학년과 7 학년 학생 그리고 멋진 졸업반인 8 학년 학생들, 좋은 아침입니다. 저는 여러분 모두가 제게 모든 교사들을 대신해서 말할 수 있도록 선택해 주셔서 감사합니다. 이는 큰 영광입니다. 그리고 이 발표를 간단하고 가볍게 유지하고 감사의 마음으로 가득 채우겠습니다. 

우선, 이 방을 둘러보십시오. 정말로 이해하십시오. 이 모든 사람들은 여러분과 여러분이 지난 세 해 동안 이룩한 훌륭한 것들을 축하하기 위해 여기에 있습니다. 이것은 여러분의 순간입니다. 즐기십시오.

여러 해 동안 교사들은 학습의 중요성을 강조했고, 우리는 학습이 특별한 여정임을 보여주려 노력했습니다. 이 여정 동안 여러분은 새로운 기술을 개발하고 지식을 확장하며 많은 도전에 대처해 왔습니다. 여러분의 열정을 발견하고 독특한 재능과 시각을 발전시키고 의견을 나누는 자신감을 찾아낸 것입니다. 여러분이 고등학교로 가는 길에서 가져갈 수 있는 가장 중요한 교훈 중 하나는 교육에 대한 소유권을 가지고 자신의 목소리를 사용하는 것입니다.

여러분의 목소리를 사용하여 교사들과 소통하고 아이디어에 도전하고 의미 있는 토론을 일으키는 질문을 하십시오. 여러분의 목소리는 영감을 주고 옹호하며 차이를 만들 수 있습니다. 여러분의 생각, 아이디어 및 꿈을 공유하는 데 소극적이지 마십시오. 여러분의 목소리가 중요하며 들려야 한다는 것을 알아야 합니다. 각자가 자신의 수업, 클럽 및 지역 사회에 기여할 특별한 것을 갖고 있습니다.

 그리고 여러분의 목소리를 찾을 때, 그것이 단독 여행이 아니라 상호 커뮤니티 내에서 번창하는 여정임을 기억하십시오. 서로를 격려하고 지원하는 커뮤니티입니다. 서로 듣고 함께 성장하는 팀입니다. 동료들을 들어주고 이해하고 지원하고 넉넉하게 대해주십시오. 여러분은 함께 이것을 모두 겪고 있습니다. 고등학교의 어려운 시기와 즐거운 시기를 통해. 여러분은 한 팀입니다. 필요할 때 서로를 격려하고 다음 네 해 동안 함께 훌륭한 추억을 만들어 보세요. 여기서 만드는 친구와 경험은 졸업한 후에도 여러분과 함께 남아 있을 것입니다. 

한 번 더, 졸업반인 여러분, 축하합니다. 우리 모두가 여러분에게 자랑스럽습니다. 여러분과 여러분의 미래에 건배합니다. 감사합니다.

Woo Jin Kang (Tama) Speech

ENGLISH

Teachers, families, guests, and, of course, the class of 2028. It is a huge honor to greet all of you today. Class of 2028, congratulations! We all nailed it, slay. All of us successfully finished middle school, a total of three difficult, fun and life-changing years. From today, we finally head off to the next chapter of our lives: high school. We started off our very first day in middle school differently than other middle schoolers: Red polos on top, pajamas on bottom, half awake and half asleep. Over the screen, during attendance, we would share how we were feeling from one to ten and answer the math joke of the day. We spent most of our first day trying to figure out what a class syllabus is, the difference between formative and summative grades, and how we can survive in middle school for a full three years. But here we are now; wearing these caps that do not quite fit our heads, under a hundred spotlights, and celebrating our achievements from our middle school career. 

Let us have a moment to recall all of the changes that we have experienced over the last three years. Who knew that Beommy would be the tallest in our class? Who knew that Louis would be an expert in every class presentation? Who knew that Sein and Hyeseo would sing Beast of England in math class? Who knew that Jonas and Bryan would be obsessed with the ‘ohio skibidi toilet rizzler’? While all of these changes were happening over the last three years some things never changed similarly to Keat’s Grecian Urn, they stayed constant and remained the same: Ms. Patricia’s not letting Jiyoo drink coke in class, Rachel’s tiny handwriting, Hyunsoo and Seoyun’s suffering every night with Mr. Massaro’s summative projects, Mr. Cody’s sincere love for CNN 10 every Wednesday, Khoi’s journey to D1, Ms. Carly’s room temperature, and Mr. John’s saying. “Make good choices”.

Once we graduate middle school, we might forget how a Punnett square is created, but we will always remember Ms. Carly’s sparkle and how she spreads it wherever she goes. We will forget what the five pillars of Islam, but we will always remember Mr. Toby’s go-to food will always be Gamjatang, and he will recommend a few restaurants if needed. We might forget all of the formulas, yet we will never forget that resonance from both Mr. Josh’s and Mr. Dwyer’s handbells. We will definitely forget most of the vocabulary words, but we will always remember the order of a heading, twelve-sized font, double space, and Times New Roman font Mr. Massaro taught us the whole year. We most likely will not remember what haiku and sonnet poems are, but we will never forget Ms. Larissa’s tireless and warm efforts to the school community.

Exactly four years from now, we will gather and celebrate once again, in this same setting, perhaps with some different peers and bigger worries. In the next four years, there will be a lot of challenges. Some of us will head off to our next adventure. Some of us will face many difficulties both academically and personally. This may sound strange, even scary, to some of you. We may not know what the future holds, but this is what we do know: Ms. Stacey once told me about life, “Take advantage of opportunities when they present because they may never present themselves again.”

These moments are great opportunities, whether or not they are as good as you thought. Do not wait until the moments will adjust for you because they will not. You must adapt yourself to them. Do not be afraid to try new things before you experience them. I can tell you that you will make tons of mistakes during those processes, yet do not be afraid of your own mistakes. You and your own value will not be defined by your mistakes. You will be defined by how you can turn them into opportunities. Always trying, failing, figuring out why, and trying again with a different perspective; rinse and repeat. That is the life lesson that I learned from her over the last three years. Class of 2028, you will never be younger than today, so please enjoy your moment. Always live your own truth. It is okay to mess up. It is not okay to continue in the same way or never try. Thank you.

VIETNAMESE

Các giáo viên, các gia đình, các vị khách, và tất nhiên, niên khóa 2028. Đây là một vinh dự lớn của con để chào đón tất cả mọi người ngày hôm nay. Niên khóa 2028, xin chúc mừng! Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, thật tuyệt vời. Tất cả chúng ta đã thành công hoàn thành cấp Trung học cơ sở, với ba năm nhiều khó khăn, nhiều niềm vui và nhiều thay đổi lớn. Từ hôm nay, chúng ta đã chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời: đó là cấp Trung học phổ thông. Chúng ta đã bắt đầu những ngày đầu tiên ở cấp trung học cơ sở khó khăn hơn so với những học sinh trung học cơ sở khác: Áo polo đỏ mặc bên trên, đồ ngủ bên dưới, nửa thức nửa tỉnh. Đằng sau màn hình, trong lúc điểm danh, chúng ta đã chia sẻ cảm xúc dựa trên thang điểm từ 1-10 và trả lời những câu toán đố vui của ngày hôm đó. Chúng ta đã dành phần lớn ngày đầu tiên để tìm hiểu xem giáo trình học là gì, sự khác biệt giữa các bài kiểm tra phụ và bài kiểm tra chính, và làm thế nào chúng ta có thể sống sót tròn 3 năm học Trung học cơ sở. Nhưng giờ chúng ta đang ở đây, đang đội những chiếc mũ cử nhân có thể còn chưa vừa vặn, dưới hàng trăm ánh đèn và những lời chúc mừng cho thành tựu của chúng ta trong suốt quãng hành trình Trung học cơ sở của mình. 

Hãy dành những khoảnh khắc này để nhớ lại tất cả những thay đổi mà chúng ta đã trải qua trong suốt ba năm học. Ai nghĩ rằng Beommy sẽ trở thành người cao lớn nhất lớp? Ai nghĩ rằng Louis sẽ là một chuyên gia trong mọi bài thuyết trình ở các lớp học? Ai nghĩ rằng Sein và Hyeseo sẽ hát Beast of England trong lớp toán? Ai biết rằng Jonas và Bryan sẽ bị ám ảnh với ‘ohio skibidi toilet rizzler’? Trong khi tất cả những thay đổi này đã diễn ra suốt ba năm qua, một số điều vẫn không thay đổi tương tự như Grecian Urn của Keat, chúng vẫn luôn ổn định và không thay đổi: như việc cô Patricia không cho Jiyoo uống coca trong lớp, chữ viết tay nhỏ xinh của Rachel, sự trằn trọc nhiều đêm của Hyunsoo và Seoyun với các dự án học phần của thầy Massaro, niềm đam mê của thầy Cody với CNN 10 mỗi Thứ tư hàng tuần, hành trình của Khôi đến D1, nhiệt độ phòng của cô Carly, và lời dặn của thầy John. “Hãy đưa ra những lựa chọn tốt”. Khi chúng ta tốt nghiệp Trung học, có thể chúng ta sẽ quên cách tạo ra một hình vuông Punnett, nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ sự rạng rỡ của cô Carly và cách mà cô lan tỏa điều đó ở bất cứ đâu mà cô tới. Chúng ta có thể quên năm trụ cột của đạo Hồi là gì, nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ rằng món ăn yêu thích của thầy Toby là Gamjatang, và thầy sẽ luôn giới thiệu một vài hàng ăn ngon nếu cần. Chúng ta có thể quên tất cả các công thức, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên tiếng chuông lắc tay gọi vào lớp của thầy Josh và thầy Dwyer. Chúng ta nhất định sẽ quên phần lớn các từ vựng đã học, nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ thứ tự của một tiêu đề, cỡ chữ 12, dãn dòng 2 lần và font chữ Times New Roman mà thầy Massaro đã dạy chúng ta suốt cả năm nay. Chúng ta có thể sẽ không nhớ được thơ haiku và thơ sonnet là gì, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên những nỗ lực không ngừng nghỉ và đầy ấm áp của cô Larissa đối với cộng đồng. 

Bốn năm tới, chúng ta sẽ tụ họp và lại chúc mừng một lần nữa, trong cùng khung cảnh này, nhưng có lẽ sẽ có thêm vài bạn học khác và nhiều nỗi lo hơn. Trong bốn năm tới, sẽ có vô vàn thử thách. Một số bạn học sẽ bắt đầu những hành trình tiếp theo. Một số bạn sẽ gặp khó khăn trong việc học tập lẫn cuộc sống cá nhân. Điều này nghe có vẻ lạ, thậm chí là sợ hãi, đối với một vài bạn. Chúng ta có thể không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có những điều chúng ta biết: Cô Stacey đã từng nói với tôi rằng: “Hãy tận dụng những cơ hội khi chúng đến, bởi vì điều đó có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.” Những khoảnh khắc này là những khoảnh khắc tuyệt vời, cho dù điều đó có tốt như bạn nghĩ hay không. Đừng chờ đợi những khoảng khắc đó phù hợp với bạn, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra. Bạn hãy thích ứng với điều đó. Đừng ngần ngại thử những điều mới trước khi bạn trải nghiệm chúng. Tôi có thể nói với bạn rằng, bạn sẽ mắc hàng tấn lỗi lầm trong quá trình này, nhưng đừng sợ hãi với chính những lỗi lầm của bạn. Sai lầm của bạn sẽ không định nghĩa bạn và giá trị của bạn. Giá trị của bạn sẽ được xác định bởi cách mà bạn biến những sai lầm thành cơ hội. Luôn luôn cố gắng, và khi thất bại hãy tìm ra lý do tại sao và cố gắng một lần nữa với một thái độ khác, bỏ đi và cố gắng lại. Đó là bài học cuộc sống mà tôi đã được học từ cô Stacey trong ba năm vừa qua. Niên khóa 2028, bạn sẽ không bao giờ trẻ hơn ngày hôm nay, nên hãy tận hưởng khoảnh khắc này của bạn. Luôn sống với niềm tin của riêng mình. Mắc lỗi là điều bình thường. Nó chỉ không bình thường khi bạn tiếp tục mắc cùng một lỗi và không thay đổi.
Xin cảm ơn.

KOREAN

선생님들, 가족들, 손님들 그리고 물론, 2028학년 고등졸업반 여러분. 오늘 여러분 모두를 인사드리는 것은 정말 큰 영광입니다. 2028학년 고등졸업반 여러분, 축하합니다! 우리 모두 잘 해냈습니다, 훌륭히 마무리했습니다. 우리는 모두 중학교를 성공적으로 마쳤습니다. 이제 우리는 인생의 다음 장으로 나아갑니다: 고등학교입니다. 우리는 다른 중학생들과는 다르게 중학교 첫 날을 시작했습니다. 맨 위에는 붉은 폴로셔츠, 아래는 잠옷, 반은 깨어 있고 반은 잠들어 있는 상태였죠. 화면을 통해 출석할 때마다, 우리는 그날 기분을 1부터 10까지 공유하고 하루 한 번의 수학 농담에 대답했습니다. 우리는 대부분의 첫 날을 어떤 수업 계획서인지, 평가와 종합평가의 차이는 무엇인지, 그리고 중학교를 3년 동안 어떻게 버틸 수 있는지 알아내느라 보냈습니다. 하지만 우리는 여기 있습니다; 우리의 머리에 딱 맞지 않는 이 쓰게 차려진 캡을 쓰고, 수백 개의 빛줄기 아래에서 우리의 중학교에서의 성과를 축하하고 있습니다.

우리가 지난 3년 동안 경험한 모든 변화를 되새겨 보는 시간을 가져봅시다. 누가 범이가 우리 반에서 제일 키가 큰 사람이 될 줄 알았겠습니까? 누가 루이가 모든 수업 발표에서 전문가가 될 줄 알았겠습니까? 누가 세인과 혜서가 수학 수업에서 ‘영국의 짐승’을 불렀을 줄 알았겠습니까? 누가 조나스와 브라이언이 ‘오하이오 스키피디 토일렛 리즐러’에 광신할 줄 알았겠습니까? 이러한 모든 변화가 지난 3년 동안 일어나는 동안 어떤 것들은 변하지 않았습니다. 바로 Keat의 그리스의 우르네와 비슷하게, 그것들은 일정하게 유지되고 변하지 않았습니다: Patricia 선생님이 지유가 수업에서 콜라를 마시는 것을 허용하지 않는다는 것, 레이첼의 작은 필기체, 현수와 서연이가 밤마다 Massaro 선생님의 종합 프로젝트로 고통받는 것, 코디 선생님의 수요일마다 CNN 10에 대한 진심 어린 애정, 코이의 D1로의 여정, Carly 선생님의 방 온도, 그리고 존 선생님의 말, “좋은 선택을 해라”. 우리가 중학교를 졸업하면, 펀넷 사각형이 어떻게 생성되는지를 잊을 수도 있겠지만, 어디서나 칼리 선생님의 반짝임과 그녀가 어디를 가든 퍼뜨리는 방식을 항상 기억하게 될 것입니다. 우리는 이슬람의 다섯 기둥이 무엇인지를 잊을 수도 있겠지만, 토비 선생님이 가장 좋아하는 음식이 항상 감자탕이라는 것과 필요하다면 몇 군데의 식당을 추천해줄 것이라는 것은 항상 기억하게 될 것입니다. 우리는 모든 공식을 잊을 수도 있지만, 우리는 조쉬와 듀웨어 선생님의 핸드벨에서 나오는 공명을 결코 잊지 못할 것입니다. 우리는 대부분의 어휘 단어를 확실히 잊을 것이지만, Massaro 선생님이 한 해 동안 가르쳐 준 제목의 순서, 12 크기의 글꼴, 더블 스페이스, 그리고 타임즈 뉴 로만 글꼴을 항상 기억할 것입니다. 우리는 아마도 하이쿠와 소네트 시가 무엇인지를 기억하지 못할 것이지만, 우리는 항상 라리사 선생님의 학교 공동체에 대한 지치지 않는 따뜻한 노력을 기억할 것입니다.

지금으로부터 정확히 4년 후, 우리는 같은 환경에서 아마도 다른 동료들과 더 큰 걱정을 안고 다시 한 번 모여 축하할 것입니다. 앞으로 4년 동안 많은 어려움이 있을 것입니다. 우리 중 일부는 다음 모험으로 향할 것입니다. 우리 중 일부는 학문적으로나 개인적으로 많은 어려움에 직면할 것입니다. 여러분 중 일부에게는 이것이 이상하게 들릴 수도 있고, 심지어 두렵게 들릴 수도 있습니다. 우리는 미래가 어떻게 될지 알지 못할 수도 있지만 이것이 우리가 알고 있는 것입니다. Stacey 선생님은 인생에 대해 한 번 말씀하셨습니다. “기회가 다시는 나타나지 않을 수 있으므로 기회가 있을 때 활용하십시오.” 이 순간은 당신이 생각한 것만큼 좋은지 여부에 관계없이 좋은 기회입니다. 순간이 당신을 위해 조정될 때까지 기다리지 마십시오. 왜냐하면 조정되지 않을 것이기 때문입니다. 당신은 그들에게 적응해야합니다. 새로운 것을 경험하기 전에 시도하는 것을 두려워하지 마세요. 그 과정에서 수많은 실수를 하게 되겠지만, 자신의 실수를 두려워하지 마세요. 당신과 당신 자신의 가치는 당신의 실수로 정의되지 않을 것입니다. 당신은 그것을 어떻게 기회로 바꿀 수 있는가에 따라 정의될 것입니다. 항상 노력하고, 실패하고, 이유를 찾아내고, 다른 관점으로 다시 시도합니다. 헹구고 반복하십시오. 이것이 제가 지난 3년 동안 그녀에게서 배운 인생 교훈입니다. 2028년에 여러분은 결코 오늘보다 젊지 않으니, 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 항상 자신의 진실대로 살아보세요. 엉망으로 만들어도 괜찮습니다. 같은 방식을 계속하거나 전혀 시도하지 않는 것은 옳지 않습니다. 감사합니다.